Incasso

Trisec is gespecialiseerd in het innen van grotere vorderingen welke veelal lang openstaan en/of eerder zijn getracht te innen. Wij verdiepen ons in ieder dosier en gaan met alle partijen in gesprek. Hierbij hoort naar onze mening een volledig verhaalsonderzoek op de betreffende debiteur. Trisec gaat een stap verder dan enkel het raadplegen van de bekende bronnen, wij starten een onderzoek gericht op de persoon, diens dagelijkse bezigheden, werkelijke verblijfslocatie(s) en daarbij te verwachten inkomsten en werkzaamheden. Enkel een volledig beeld geeft ons de nodige inzichten om tot een goed gesprek en heldere betaalafspraken te komen. Wij willen de debiteur helpen om zonder verder oplopende kosten van de schuldenlast af te komen, maar hebben zeer zeker het belang om de uitstaande schulden voor opdrachtgever zo snel en volledig mogelijk te innen.

Heeft u iets te vorderen? Trisec gaat een stap verder!